G/F Sjølund

Alle ejere af huse i Sjølundsparken er medlem af “Grundejerforeningen Sjølund”.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadtil såvel som udadtil overfor myndigheder, vandværk, el-værk og andre lokale grundejerforeninger m.v. samt at administrere fællesanliggender, herunder veje, fællesarealer, fællesantenne, fælles varmecentral og andre fælles indretninger i området.

Bestyrelsesformand: Trine Jück Eschen Larsen — mail: formand@sjølundsparken.dk

Kasserer: Niels Christian Furu — mail: kasserer@sjølundsparken.dk